Presentation

Är utbildad på HDK-­Keramikkonst i Göteborg, MFA – Masterexamen – 1990,
där jag också 1993 – 2012  haft en halvtidstjänst, de senaste åtta åren som universitetslektor och studierektor.

Jag arbetar i lera för min egen skull, för att må bra och för att hålla ihop mig själv,
men hur som, så är mitt arbete i leran ett sätt att kommunicera –
varje objekt har sin inneboende berättelse.

Använder mig av lerans unika plastiska egenskaper och låter spåren av mina händer
och verktyg vara kvar när det är berättigat, jag pressar och trycker och kastar och drar, ibland drejar jag …

En viktig ingrediens i mitt arbete är Slumpen – att ta vara på och se möjligheter
i det som uppstår, ofta av misstag, i det intuitiva görandet.

Inspiration finner jag i nästan vad som helst – ibland i små saker jag hittar,
längs vägen, i skogen, vid havet – jag är en notorisk sakletare, en skattsökare…

Bränner mina objekt oftast i vedeldade ugnar, helst Anagama, inte bara på grund
av elden och den levande lågan, den flygande askan som smälter och bildar glasyr,
att det är en process som jag inte helt kan kontrollera … utan också för att det ger möjlighet till nära samarbete och tillit kollegor emellan.

annettanagama